KREM AB – När budskapet ska fram

"Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta...", skaldade Tegnér.
Så illa behöver det kanske inte vara. Men jag har sett många exempel på illa skrivna texter som inte lyckas åskådliggöra sitt budskap på ett tydligt sätt. Att lägga ned stora resurser på information som inte når fram till mottagaren är förstås ett slöseri.

På KREM anstränger vi oss mycket för att utforma budskap som verkligen når fram till sina målgrupper. Och det spelar ingen roll om budskapet i sig är enkelt eller svårt att förstå. Även forskarrapporter om kvantfysik behöver framställas med hjälp av retoriska grepp om de ska nå fram till en bredare krets.