BÖCKER

En bok kan vara ett utmärkt medium för att sammanfatta lite större projekt som kanske pågått under ett antal år.

Exemplen här intill är populariserade slutrapporter för forskningsprogrammen ELAN (elanvändning i vardagen), Market Design och Solelprogrammet.