KUNDTIDNINGAR / NYHETSBREV

I vårt reklamtrötta samhälle har redaktionell kommunikation en unik position. Inget annat medium har samma förmåga att skapa en relation med sina mottagare. När annan reklam och information slåss om sekunder av vår uppmärksamhet, väljer vi att lägga många minuter på välgjord redaktionell kommunikation.

Gång på gång visar undersökningar i Sverige och andra länder att välgjorda kundtidningar ökar målgruppens kännedom om avsändaren, förbättrar attityden, ökar lojaliteten och leder till handling – exempelvis fler beställningar.