WEBB-TV / FILMER

Webb-tv och andra presentationer i rörlig bild är på stark frammarsch. Teknikutvecklingen påminner om när så kallad desktop publishing slog igenom i slutet på 1980-talet, vilken gjort det möjligt att producera trycksaker till låga priser. Nu gäller detta även för teve och film på webben.

Då som nu gäller dock att tekniken i sig bara kan vara ett hjälpmedel. Den kan aldrig ersätta det journalistiska hantverket. Denna film skildrar konferensen "En fossiloberoende fordonsflotta..." på uppdrag av Svensk Energi.