JOURNALISTISKA TEXTER & COPY

Att skriva journalistiska texter och copy är ett hantverk som tar tid att bemästra. I det överflöd av information som vi dagligen översköljs av är detta faktum viktigare än någonsin att beakta.

Vill du tränga igenom bruset bör du satsa på kvalitet snarare än kvantitet. Detta reportage om avsaltningsanläggningar i Spanien har publicerats i branschtidningen VVS-forum.