UPPHANDLINGSOFFERTER

Vinnande anbud för upphandling av driften av parklekar och öppna förskolor på Södermalm. KREM skrev texterna. Uppdragsgivare: Unga Örnars Stockholm stad.